Zoller

走近客户

ZOLLER相关人员会直接与您联系,请选择联系人:

 

热线 021 3407 3978 - 234

 

卓勒(上海)精密检测仪器有限公司
ZOLLER Shanghai, Ltd.
地址: 上海市闵行区北横沙河路468弄70号
 

预调和测量设备 服务热线:
钱俊先生 021 3407 3978 - 234

刀具管理解决方案 服务热线:
高凌云先生021 3407 3978 - 224

技术部门:
技术经理 钟海宁先生 021 3407 3978 - 205

销售部门:
销售经理丘小岩先生021 3407 3978 - 216

服务部门:
服务经理 钟海宁先生 021 3407 3978 - 205

服务热线021 3407 3978 - 234
021 6442 2622

市场部门:
市场经理 陈艳丽 021 3407 3978 - 215